image bilskrotnarhetengoteborg.png (0.2MB)
Lien vers: https://bildemontering-goteborg.bilskrot.tips/
Bilskrot i närheten av Göteborg betalar för skrotbilar
Bilskrot i närheten av Göteborg betalar för skrotbilar


Numera får man som bäst upp till 3 500 kr i ersättning om man transporterar en bil som är uttjänt till en legitimerad bilskrot i Göteborg . Omfattar det att samtliga behöriga bildemonteringar har så bra ersättning? Nej! Utan man får väga mot varandra och se vem det är som har mest skrotningspremien just nu. Hur kan skrotbilspremien diffa från månad till månad? Jo, det beror på att det funkar lite som drivmedel priset. Skrotarna hänger efter skrotpriset.

Råmaterialet påverkar skrotpremien hos en bildemontering i Göteborg


Om råvarorna minskar i värde så är vinsten för skrotarna mindre på uttjänta fordon. Nu skall jag ge er ett par exempel. Aluminium priset räknat på 1 000 kilo är 24158,98 kr nuförtiden. Sedan början av 2023 har aluminium priset sjunkit 8,82 %. Platina som existerar i en katalytisk avgasrenare är nuförtiden på 10028,58 kr räknat på 1 000 kilo. Det är en reducering på 15,67 % sen starten 2023. Med det här sagt är råprodukt priset ett skäl som gör att priset går upp och ner. Dessutom existerar det ständigt en priskrig bland skrotföretagen som gör att skrotningspremien kan pressas uppåt även fast betalningen på att skrota ett uttjänt fordon borde vara mindre.

Skrot i Göteborg vill vara med och påverka miljön positivt


Bilskrot kör parallellt med klimatet i Göteborg och hämtar ditt uttjänta fordon där den finns. Område där vi inriktar oss på är från Fjärås till Kungälv, Lysekil vidare till Trollhättan. Självklart är vi godkända och har behörighet för transport av farligt gods (skrotbilar) från Länsstyrelsen. Alla personbilar bärgas och plockas bort från Transportstyrelsen hos en certifierad bildemontering. För att kunna skrota bilen på ett formellt sätt hos Transportstyrelsen skall senast utfärdade reg. bevis gula delen medfölja till bilskroten med bilen.

Förslag till en ny förordning om hantering av Skrotbilar


EU-kommissionens förslag till en ny förordning om hantering av uttjänta fordon, eller ELV-direktivet , är en viktig åtgärd för att öka återvinningen av bilar och minska koldioxidutsläppen från fordonsindustrin. Här är några viktiga punkter att förstå om den nya lagen:

Utökat producentansvar: En av de mest betydande förändringarna är det utökade producentansvaret. Det innebär att biltillverkare blir mer ansvariga för att ta tillbaka och återvinna sina uttjänta fordon. Detta är ett steg mot att minska det ekonomiska ansvaret för skrotningen från ägarna till tillverkarna.

Högre återvinningsmål: Förslaget ökar målet för återvinning av bilar till 95%. Detta kommer att kräva att en större andel av bilens material återvinns och återanvänds.

Exportförbud: Förslaget innehåller ett förbud mot export av uttjänta fordon till länder utanför EU. Detta syftar till att förhindra att uttjänta fordon hamnar på olagliga skrotplatser eller orsakar miljöproblem i andra länder.

Spårbarhet och digitalisering: En annan viktig aspekt är kraven på spårbarhet och digitalisering av skrotningsprocessen. Detta kommer att öka transparensen och effektiviteten i hanteringen av uttjänta fordon.

Effekter och kritik:

Kostnader för bilägare: Det är möjligt att kostnaden för att skrota en bil kommer att öka som ett resultat av de nya kraven. Detta kan påverka bilägare negativt.

Brist på skrotningsplatser: De nya kraven kan leda till en brist på skrotningsplatser som kan hantera de ökade kraven. Detta kan skapa utmaningar i skrotningsprocessen.

Miljöförbättringar: Å andra sidan kan den nya lagen leda till förbättringar för miljön genom minskad förorening och ökad återvinning av material.

Kritik: Det finns vissa kritiker som anser att förslaget är för dyrt och krångligt. De oroar sig för att småföretag och bilägare kommer att påverkas negativt av de nya kraven.

För närvarande är förslaget till den nya lagen under förhandling i EU-parlamentet och i rådet, och det är ännu oklart när den kommer att träda i kraft. Det är viktigt för både fordonsindustrin och allmänheten att följa utvecklingen av denna lagstiftning och dess påverkan på bilskrotning och återvinning av fordon.