Kredyty frankowe, znane również jako kredyty indeksowane do waluty szwajcarskiej, stanowią unikalną kategorię finansową, która przez lata budziła wiele kontrowersji i wyzwań dla kredytobiorców. Pomimo swojego pozornego atrakcyjnego charakteru z powodu niższych stóp procentowych, kredyty te stały się źródłem problemów dla wielu osób w związku z gwałtownymi zmianami kursu franka szwajcarskiego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, analizując jego genezę, skutki i ewentualne rozwiązania.

Historia kredytów frankowych:

Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego zyskały popularność w Polsce na początku lat 2000-tych, kiedy to stopy procentowe w Szwajcarii były znacznie niższe niż w Polsce. Wydawały się one atrakcyjnym wyborem dla osób szukających tańszego finansowania swojego mieszkania. Banki zachęcały kredytobiorców niskimi stopami procentowymi i stabilnością franka szwajcarskiego.

Problemy związane z kursem franka:

Jednakże, w 2015 roku, Szwajcaria podjęła decyzję o zniesieniu unikalnego kursu minimalnego franka szwajcarskiego wobec euro. To wydarzenie spowodowało gwałtowny wzrost kursu franka, co skutkowało drastycznym wzrostem zadłużenia kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane do tej waluty. Rata kredytu skoczyła, a spłata stała się trudna, co doprowadziło do trudnej sytuacji finansowej dla wielu rodzin.

Skutki społeczne i prawne:

Skutki kryzysu kredytów frankowych były odczuwalne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Wiele rodzin znalazło się w trudnej sytuacji, a utrata płynności finansowej była często nieunikniona. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd podjął szereg działań, w tym ustawy chroniące kredytobiorców przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi.

Rozwiązania i perspektywy:

Kancelarie prawne zajmujące się problematyką kredytów frankowych stały się ważnym ogniwem wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej związanej z gwałtownymi zmianami kursów walut. Kancelaria frankowa Frejowski oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń, negocjowaniu z bankami, oraz udzielają porad prawnych w związku z umowami kredytowymi.