Skrota bilen i Trollhättan tryggt och säkert


När man har bestämt sig för att skrota bilen i Trollhättan finns det en del saker att tänka på. Man bör kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser och på hemsidor av olika bilskrotar inom området ”hämta skrotbilar” ”vi betalar för din skrotbil” etc. Observera att många av dessa aktörer är inte intresserade av att din bil skrotas utan ser en möjlighet att sälja den vidare för fortsatt bruk med god och många gånger skattefri förtjänst. Den förmodade seriöse skrotbilshämtaren har naturligtvis ett godkännande från Länsstyrelsen, som kräver speciella transportförsäkringar. Detta godkännande är registrerat på transportföretagets registreringsnummer och är därför enkelt att kontrollera. I och för sig borgar inte detta för att din skrotbil hamnar i trafik igen. Det enda fortsatta alternativet är att själv försäkra sig om att skrotbilen verkligen hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Trollhättan som avregistreras fordonet. Företagen lämnar ett mottagningsbevis och ett skrotningsintyg och det säkerställer att bilen tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Mobil bilskrot i Trollhättan - Hur funkar det

image skrotabilentrollhattantryggt.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Skrota bilen i Trollhättan tryggt och säkert
En auktoriserad bildemontering i Trollhättan har även det tillstånd från Länsstyrelsen och i det ingår även många förpliktelser. I Bilskrotningsförordningen har en mängd olika krav på företaget fastlagda. Denna kravlista kan lätt hittas på nätet. Förutom dessa krav som årligen kontrolleras av fastställd myndighet finns andra krav ställda mot flexibel bilskrot i Lilla Edet . Man tillser att bilen blir lagenligt avförd från svenska bilregistret på sådant sätt att den faktiska ägaren före skrotning får tillbaka eventuell inte förbrukad bilskatt. Ett intyg att reglerna följts kan utfärdas på ägarens begäran. Du som lämnar en bil och verkligen har bestämt att bilen verkligen skall skrotas kan alltså med ganska enkla kontroller tillse att det så blir. Genom att undersöka mottagande företags tillstånd och dess registrering hos berörda myndigheter.

Kan ägaren själv på något sätt transportera sin skrotbil till ett auktoriserat skrotningsföretag finns Uffes bilskrot på Orust. Om ägaren skall anlita hjälp till bärgning och transport finns många alternativ. Och många av dessa finns tyvärr i kategorin fiktiva ”företag” med ovan beskrivna brister. För att sortera ut seriösa skattepliktiga företag i denna härva måste man gå metodiskt till väga. Att företaget måste vara registrerat med organisationsnummer är en självklarhet att kontrollera. Detta är inte en garanti för att företaget är seriöst och följer lagar och regler. Det finns personer som gömmer sig företag som är registrerat av Bolagsverket men inte finns hos Skatteverket. Anledningen till detta behöver inte förklaras. Transport av skrotbil klassas av Länsstyrelsen som transport av farligt avfall. Skrotbilar hämtas i Trollhättan Och för detta krävs särskilt tillstånd som visar att företaget följer lagar och regler som är kopplade till verksamheten. Det är enkelt för bilägaren att kontrollera att så är fallet för tillståndet finns i bärgningsbilen. Och tillståndet är naturligtvis utställd på företagets organisationsnummer. I tillståndet finns alla krav specificerade av Länsstyrelsen och betyder att företaget lever upp till dessa.

Andra Inlägg


Miljövänlig skrotning av bilen i Trollhättan: En hållbar lösning
Bilskrot i Trollhättan: En komplett guide för ansvarsfull avveckling
Auktoriserad bilskrot i Trollhättan: En lönande miljöinsats för skrotbilar
Elin skrotar sin Volvo V70 i Trollhättan: Ett ekonomisk beslut